STRONA GŁÓWNA
O NAS
DBS - Przyjazny System Obiegu Dokumentów
CDNXL
PROGRAMY - OFERTA
COMARCH
REFERENCJE
KONTAKT
  
PO GODZINACH
 
  
CDNXL - opis,     sprzedaż,     zamówienia,     izam,     produkcja,     serwis i remonty,     controlling,     crm,     E-sklep,     optima off-line,     księgowość,     środki trwałe,     import,     płace i kadry,     administracja,     rozszerzenia funkcjonalne

Moduł Zamówienia

Obieg dokumentów w systemie CDN XL zaprojektowano według normy ISO. Może się on rozpocząć od zarejestrowania zapytania ofertowego, które może zostać przekształcone do oferty, następnie do zamówienia, które staje się źródłem faktury. Wszystkie rodzaje dokumentów tworzonych w module Zamówienia mogą być z sobą powiązane w sposób odzwierciedlający różnorodne procesy handlowe.


Lista zamówień sprzedaży 


Oferty. System umożliwia tworzenie wielowariantowych ofert sprzedaży oraz rejestrowanie ofert od dostawców. Oba procesy mogą być z sobą powiązane w następujący sposób: z oferty od dostawcy można utworzyć ofertę sprzedaży, przy czym ceny sprzedaży mogą być kalkulowane w oparciu o ceny zakupu ze źródłowej oferty.

Zamówienia. System umożliwia rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych, mających zastosowanie w przypadku firm wielooddziałowych. Zamówienia mogą być z sobą powiązane w różnorodny sposób. Są one źródłem dokumentów handlowych, które mogą realizować zarówno wybrane pozycje zamówienia, jak i wiele zamówień jednocześnie.

Rabaty i promocje. W module Zamówienia działają te same mechanizmy naliczania rabatów, które mają zastosowanie w dokumentach modułu Sprzedaż. W całym procesie sprzedaży, który może rozpocząć się ofertą, a zakończyć fakturą, stosowany jest ten sam spójny system rabatowy.

Rezerwacje towaru. Potwierdzenie zamówienia powoduje zarezerwowanie odpowiedniego towaru w magazynie na czas określony w zamówieniu, w szczególności rezerwacja może stać się aktywna w przyszłości. W przypadku, gdy zasoby towaru są niewystarczające do zrealizowania wszystkich zamówień, do określenia kolejności ich realizacji zostaną zastosowane takie kryteria, jak priorytet i uzgodniona data realizacji.

Bilans stanu towarów. System oferuje narzędzie pozwalające na wyliczanie ilości towaru, która jest niezbędna do zrealizowania zamówień klientów, zrealizowania przyjętego planu zapotrzebowania oraz utrzymania założonego zapasu. Obliczenia mogą być wykonywane zarówno według standardowych algorytmów, jak również według metod zdefiniowanych przez Użytkownika. Wyliczone ilości są podstawą do wygenerowania odpowiedniego dokumentu, którym może być zamówienie zakupu, zlecenie produkcyjne, itp.


Bilans Stanu Towarów 


Optymalizacja zamówień zakupu. Tworzenie zamówień zakupu może być optymalizowane według wielu kryteriów. Należą do nich między innymi: najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców.
Przydzielanie zasobów do zamówień. Rejestrowanie przyjęcia towaru powoduje utworzenie odpowiednich zasobów towaru. Zasoby te mogą być automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na przyjmowany towar. O kolejności przydzielania zasobów decydują te same kryteria, które mają zastosowanie przy kolejności realizacji zamówień.

Raport niezrealizowanych pozycji zamówień. System umożliwia analizę tych pozycji zamówień, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Analiza taka możliwa jest dla wybranego towaru, grupy towarowej, magazynu, dostawcy, odbiorcy itp.

Faktury zaliczkowe. Moduł umożliwia wystawianie faktur zaliczkowych do zarejestrowanych zamówień. Faktury zaliczkowe mogą być uwzględniane podczas generowania dokumentów realizujących zamówienie.

PORES   -   Stefan Poręba,   20-616 Lublin, ul. Gliniana 27/6,  tel. 0-510 187 050 e-mail: biuro@pores.pl