STRONA GŁÓWNA
O NAS
DBS - Przyjazny System Obiegu Dokumentów
CDNXL
PROGRAMY - OFERTA
COMARCH
REFERENCJE
KONTAKT
  
PO GODZINACH
 
  
CDNXL - opis,     sprzedaż,     zamówienia,     izam,     produkcja,     serwis i remonty,     controlling,     crm,     E-sklep,     optima off-line,     księgowość,     środki trwałe,     import,     płace i kadry,     administracja,     rozszerzenia funkcjonalne

Moduł Sprzedaż

Moduł handlowy systemu CDN XL pozwala na pełną obsługę zakupów, sprzedaży i gospodarki magazynowej w firmie. Jest ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami, których funkcje są w nim dostępne. Uprawniony operator może więc bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami wykonać całą sekwencję operacji, począwszy od utworzenia oferty dla klienta, poprzez zarejestrowanie zamówienia, wystawienie faktury, dokumentu wydania towaru, przygotowanie wysyłki, aż po przyjęcie zapłaty, rozliczenie należności i zaksięgowanie dokumentów.

Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych

Różne modele działania. W firmach handlowych wypracowano wiele różnych modeli działania realizujących podstawowe procesy handlowe: zakup i sprzedaż. System pozwala na zrealizowanie wielu różnych sposobów postępowania przy pomocy wielu różnych sekwencji tworzenia dokumentów.

Różne rodzaje transakcji. System umożliwia wystawianie dokumentów rejestrujących wiele różnych rodzajów transakcji. Szeroka ich gama obejmuje między innymi sprzedaż krajową, eksport, dostawę wewnątrzwspólnotową, sprzedaż tax free, zakup od rolnika ryczałtowego.

Rabaty i promocje. System oferuje szerokie możliwości tworzenia rozbudowanych mechanizmów naliczania rabatów. Umożliwia różnicowanie cenników oraz rabatów w poszczególnych oddziałach firmy. Promocje i rabaty mają określony zakres obowiązywania, priorytety, mogą być łączone w różny sposób. Sposób naliczenia rabatów dla pozycji dokumentu jest prezentowany w przejrzysty sposób. Dodatkowo, system może kontrolować marżę minimalną, wyliczaną w stosunku do dowolnie określonej ceny bazowej.

Nieustalona wartość dostawy. W praktyce handlowej często występuje sytuacja, w której towar od dostawcy zostaje przyjęty do magazynu na podstawie dokumentów ilościowych, np. specyfikacji dostawy. Zanim dostawca wystawi fakturę, towar musi trafić do klientów. System w pełni wspiera taki sposób działania, umożliwiając fakturowanie towaru o nieznanej wartości. Jej ustalenie może nastąpić później, po zarejestrowaniu faktury od dostawcy. Spowoduje to ustalenie wartości zasobów oraz naliczenie właściwego kosztu własnego na wystawionych dokumentach sprzedaży.

Automatyczne korekty. Wykonywanie ilościowych lub wartościowych korekt nie wymaga odszukiwania dokumentów, które należy skorygować. Wystarczy określić ilość albo wartość do korekty. System odszuka dokumenty do korekty na podstawie określonych przez operatora kryteriów. Takie rozwiązanie pozwala na bardzo efektywną obsługę zwrotu towarów.

Magazyn Wysokiego Składowania. System pozwala na zdefiniowanie rozbudowanej struktury przestrzennej dostępnych adresów magazynowych opisanych wieloma parametrami. Podczas przyjmowania towaru proponowane jest optymalne jego rozmieszczenie w magazynie, z uwzględnieniem ich wymiarów, wagi, a także wielu innych czynników, jak np. minimalna odległość od lokalizacji, w której umieszczono taki sam towar. Podczas tworzenia dokumentów wydania towaru, działa optymalizacja mająca na celu zminimalizowanie ilości operacji pobrania oraz zwolnienie jak największej przestrzeni magazynowej. Wzbogaceniem opisanej funkcjonalności jest trójwymiarowa wizualizacja magazynu, pozwalająca na wirtualne poruszanie się po nim i obserwowanie rozmieszczenia towarów oraz ocenę zapełnienia regałów.
 
Transport. System wspiera zarządzanie wysyłkami towaru. Umożliwia budowanie tras dostaw, przygotowanie dokumentów spedycyjnych, prowadzenie ewidencji paczek, wysyłek, pojazdów oraz kosztów transportu.
Kaucje. System umożliwia prowadzenie ewidencji kaucji, pobieranych np. w związku z obrotem opakowaniami zwrotnymi. Tworzenie odpowiednich dokumentów jest w dużym stopniu zautomatyzowane i oparte jest o definiowane schematy naliczania kaucji.

Sprzedaż detaliczna. Oprócz standardowego interfejsu modułu operator ma do dyspozycji interfejs przeznaczony do pracy na stanowisku sprzedaży powszechnie występującym we współczesnych sklepach. Umożliwia on szybkie wystawianie podstawowych dokumentów sprzedaży oraz rejestrowanie zapłaty. Wszystkie operacje mogą być łatwo wykonane przy użyciu klawiatury, ekranu dotykowego i czytnika kodów kreskowych.
 
Atrybuty. Istotną cechą systemu jest możliwość dowolnego definiowania dodatkowych danych dla kontrahenta, towaru, dokumentów i ich pozycji. System zawiera wbudowane mechanizmy kopiowania tych danych podczas wystawiania dokumentów, np. z karty towaru na pozycję dokumentu, umożliwia też definiowanie własnych mechanizmów. Pozwala to na znaczne rozszerzenie standardowej funkcjonalności, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.

PORES   -   Stefan Poręba,   20-616 Lublin, ul. Gliniana 27/6,  tel. 0-510 187 050 e-mail: biuro@pores.pl