STRONA GŁÓWNA
O NAS
DBS - Przyjazny System Obiegu Dokumentów
CDNXL
PROGRAMY - OFERTA
COMARCH
REFERENCJE
KONTAKT
  
PO GODZINACH
 
  
CDNXL - opis,     sprzedaż,     zamówienia,     izam,     produkcja,     serwis i remonty,     controlling,     crm,     E-sklep,     optima off-line,     księgowość,     środki trwałe,     import,     płace i kadry,     administracja,     rozszerzenia funkcjonalne

Moduł Import

Moduł Import systemu CDN XL pozwala na pełną obsługę zakupów zagranicznych. Jest ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami. Może być zastosowany zarówno do rejestrowania nabycia wewnątrzwspólnotowego jak i klasycznego importu spoza Unii, związanego z wykonywaniem odpraw celnych.

Różne modele działania i różne procedury. Obsługa zakupów zagranicznych może być realizowana różnymi metodami, w szczególności różna może być kolejność wystawiania dokumentów. Można rozpocząć proces zarówno od przyjęcia towaru do magazynu, jak i od zarejestrowania faktury od dostawcy. Pozwala to na obsłużenie wielu różnych modeli działania, np. odprawy według procedury uproszczonej, czy też nabycia wewnątrzwspólnotowego z częstymi dostawami towaru i okresowym fakturowaniem.

Dokumenty. Podstawowymi dokumentami, które służą do rejestrowania zakupów zagranicznych są: Zamówienie zakupu, Faktura importowa, SAD, Faktura wewnętrzna, Przyjęcie zewnętrzne.

Skład celny. System umożliwia obsługę składu celnego. Towar może być do niego przyjmowany według procedury 7100, wyprowadzany według procedury 4071. Obu tym operacjom towarzyszy zarejestrowanie w systemie odpowiednich dokumentów SAD. Można również prowadzić sprzedaż zagraniczną wprost ze składu celnego z wykorzystaniem standardowych faktur eksportowych modułu Sprzedaż.

Koszty dodatkowe. Istotną cechą procesu zakupów zagranicznych jest uwzględnianie dodatkowych kosztów takich jak opłata za transport, pakowanie itp. zarówno w wyliczeniu należnych opłat (cło, VAT, akcyza), jak i w wycenie towaru przyjmowanego do magazynu. System oferuje standardowe mechanizmy uwzględniania takich kosztów, pozwala również na definiowanie własnych.

Nieustalona wartość dostawy. Funkcjonalność ustalania kosztu nabycia w dowolnym momencie, a więc również po sprzedaży przyjętego towaru, opisana dla modułu Sprzedaż, jest również dostępna w module Import. Znajduje tu ona nawet szersze zastosowanie z powodu rozbudowanych mechanizmów uwzględniania kosztów dodatkowych w wartości towaru.

Intrastat. Wystawione dokumenty rejestrujące nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz dostawę wewnątrzwspólnotową są źródłem danych dla deklaracji Intrastat. System umożliwia generowanie takich deklaracji. Mogą one być drukowane lub eksportowane do plików zgodnych ze standardem obowiązującym przy składaniu deklaracji w formie elektronicznej.

 

PORES   -   Stefan Poręba,   20-616 Lublin, ul. Gliniana 27/6,  tel. 0-510 187 050 e-mail: biuro@pores.pl