STRONA GŁÓWNA
O NAS
DBS - Przyjazny System Obiegu Dokumentów
CDNXL
PROGRAMY - OFERTA
COMARCH
REFERENCJE
KONTAKT
  
PO GODZINACH
 
  
CDNXL - opis,     sprzedaż,     zamówienia,     izam,     produkcja,     serwis i remonty,     controlling,     crm,     E-sklep,     optima off-line,     księgowość,     środki trwałe,     import,     płace i kadry,     administracja,     rozszerzenia funkcjonalne

Moduł CRM

Rozszerzeniem standardowych możliwości systemu CDN XL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem, jest moduł CRM (Customer Relationship Management). Obejmuje on funkcjonalność systemu związaną z kontaktami z klientami, zarówno w zakresie działań przedsprzedażowych jak i posprzedażowych, wspomagając firmę w profesjonalnej obsłudze klienta.

Kampanie CRM.  Moduł umożliwia definiowanie i obsługę wieloetapowych kampanii. Na każdym etapie istnieje możliwość definiowania zadań i akcji do wykonania, jak również określenia wartości i prawdopodobieństwa sukcesu transakcji. Kampanie mogą być wykorzystywane również w innych, niż marketingowe kontekstach, przykładowo jako kampanie serwisowe, windykacyjne, zarządzania projektem, zarządzania wizytami itp. System pozwala na łączenie kampanii w łańcuchy, np jeżeli działania z danym klientem w ramach określonej kampanii zostały już zakończone, może on automatycznie trafiać do kolejnej. Takie działanie może być dodatkowo warunkowane zakończeniem kampanii sukcesem albo porażką z określonym kodem fiaska.

Działania z klientem. Do każdego etapu kampanii można przypisać potencjalnego kontrahenta, wobec którego należy wykonać zdefiniowane zadania i akcje. W zależności od wyników tych akcji i po spełnieniu określonych warunków kontrahent może być propagowany do kolejnego etapu. Działania prowadzone wobec kontrahenta mogą być definiowane jako cykliczne.

Kontakty. System umożliwia rejestrowanie konwersacji z kontrahentem. Kontakty te pogrupowane są według wątków, czyli spraw, których dotyczą. Jedną z form tych kontaktów jest mailing, również seryjny, kierowany do określonej grupy kontrahentów.

Zadania. Całość podejmowanych w ramach kampanii działań rozbijana jest na drobne zadania. Mogą być one generowane i przydzielane operatorom automatycznie, a termin ich wykonania może zostać dostosowany do terminu dostępności operatora. O konieczności wykonania zadania operator zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszystkie zadania pracownika gromadzone są w jego Terminarzu, co pozwala na efektywne nimi zarządzanie.

Pełna informacja o kontrahencie. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami systemu, operator ma dostęp do wszystkich informacji związanych z historią współpracy z klientem, takich jak stan płatności, zawarte transakcje, zarejestrowane rezerwacje, zamówienia czy zlecenia produkcyjne wygenerowane dla klienta.

PORES   -   Stefan Poręba,   20-616 Lublin, ul. Gliniana 27/6,  tel. 0-510 187 050 e-mail: biuro@pores.pl