STRONA GŁÓWNA
O NAS
DBS - Przyjazny System Obiegu Dokumentów
CDNXL
PROGRAMY - OFERTA
COMARCH
REFERENCJE
KONTAKT
  
PO GODZINACH
 
  
CDNXL - opis,     sprzedaż,     zamówienia,     izam,     produkcja,     serwis i remonty,     controlling,     crm,     E-sklep,     optima off-line,     księgowość,     środki trwałe,     import,     płace i kadry,     administracja,     rozszerzenia funkcjonalne

Moduł Administrator

Moduł Administrator pozwala na zarządzanie systemem, jego szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień Użytkowników oraz kontrolę spójności danych. Funkcje konfiguracji dają administratorom Systemu możliwość ustalania różnorodnych słowników, ciągów numeracji i serii dokumentów, oraz całą gamę właściwości i atrybutów różnych obiektów oraz ich wartości domyślnych. Ponadto, moduł pozwala na śledzenie aktywnych sesji programu, konfigurację serwera wydruków, drukarek fiskalnych, czytników kodów kreskowych, kolektorów danych.

Konfiguracja ogólna. Moduł umożliwia określenie wielu parametrów ogólnych oraz słowników decydujących o funkcjonalności Systemu. Określenie tych parametrów stanowi pierwszy etap konfigurowania Systemu.

Struktura Firmy

Konfiguracja stacji roboczej. Część parametrów konfiguracyjnych może dotyczyć poszczególnych stacji roboczych. Dotyczy to w szczególności współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, katalogów importowanych i eksportowanych plików itp.

Struktura firmy. Podstawową cechą Systemu jest możliwość definiowania wielopoziomowej struktury firmy, odpowiadającej jej rzeczywistej organizacji. Centrum struktury może odpowiadać oddziałowi lub dowolnej komórce organizacyjnej. Operator może być przypisany do jednego lub wielu centrów. Znaczna część uprawnień operatora wynika z jego przynależności do określonego centrum.
 
Definicje dokumentów. Każdy z rodzajów dokumentów dostępnych w Systemie ma wiele parametrów decydujących o jego funkcjonalności. Parametry te można określać dla każdego rodzaju dokumentu na poziomie centrum struktury. Pozwala to na zróżnicowanie dostępnych funkcji dokumentu, serii numeracji, magazynów itp. dla poszczególnych centrów.

Operatorzy. Definiowanie uprawnień operatorów w Systemie jest dwustopniowe. Część uprawnień wynika z przynależności do centrum, część jest określana indywidualnie dla każdego operatora.

Stanowisko

Testy integralności. Moduł zawiera rozbudowane narzędzia do sprawdzania spójności danych oraz poprawy błędnych zapisów.

PORES   -   Stefan Poręba,   20-616 Lublin, ul. Gliniana 27/6,  tel. 0-510 187 050 e-mail: biuro@pores.pl